หลอดโซเดียม-high pressure sodium lamps

 

หลอดโซเดียม เป็นหลอดที่มีอายุการใช้งานยาวนาน มีให้เลือกทั้งขนาด 70W (มีอิคนิคเตอร์ในตัว) ขั้ว E27 250W และ 400W ขั้ว E40 เหมาะกับการใช้งานที่ต้องเปิดไฟเป็นเวลานานต่อเนื่อง ให้แสงสีเหลืองเหมือนกับโคมถนน

high pressure sodium lamps provide long and stable output. The come in 70W with ignitor built-in E27 base as well as 250W and 400W E40 base. All HI-TEK sodium lamps emit warmwhite (2000K) color light similar to those of street lighting. These lamps are ideally suited for application needed economic prolonged lighting.


HTLSE070WF
HI-TEK หลอดโซเดียมรุ่น HTS-E 70W/F E27 พร้อมอิคนิคเตอร์ แพ็ค 25 หลอด/กล่อง
high_pressure_sodium_lamp

HTLST0250
HI-TEK หลอดโซเดียม รุ่น HTS-T 250W E40 แพ็ค 25 หลอด/กล่อง
high_pressure_sodium_lamp

HTLST0400
HI-TEK หลอดโซเดียมรุ่น HTS-T 400W E40 แพ็ค 25 หลอด/กล่อง

high_pressure_sodium_lamp