สวิทซ์ตั้งเวลา-Timer Switch

 


MODEL : HTTS015R

สวิทช์ตั้งเวลา-timer_switch
HI-TEK สวิทช์ตั้งเวลารุ่น HTTS-015R 15A 220-240V แพ็ค 50 ชิ้น/กล่อง

สวิทช์ตั้งเวลา HI-TEK ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรือการใช้ไฟที่มีการปิด-เปิดใช้งานเป็นประจำตามเวลาสำหรับรุ่น HTTS-O15R สวิทช์จะทำงานต่อเนื่องแม้ไฟฟ้าดับ ทำให้สะดวก ไม่ต้องตั้งเวลาใหม่ทุกครั้งที่ไฟดับ

HI-TEK Timer Switch can be set to turn lights on and off many times/day. Model HTTS-O15R has add-ed power-reserve feature which allows a continuous work of internal timer clock even during power out-age, eliminating the need to reset the clock.

 


MODEL : HTTS015A

สวิทช์ตั้งเวลา-timer_switch
HI-TEK สวิทซ์ตั้งเวลา HTTS-015A 15A 220V แพ็ค 50 ชิ้น/กล่อง สามารถเปิด-ปิดได้หลายครั้งภายใน 24 ชม.

สวิทช์ตั้งเวลา HI-TEK ใช้เป็นอุปกรณ์เสริมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรือการใช้ไฟที่มีการปิด-เปิดใช้งานเป็นประจำตามเวลาสำหรับรุ่น HTTS-O15R สวิทช์จะทำงานต่อเนื่องแม้ไฟฟ้าดับ ทำให้สะดวก ไม่ต้องตั้งเวลาใหม่ทุกครั้งที่ไฟดับ

HI-TEK Timer Switch can be set to turn lights on and off many times/day. Model HTTS-O15R has added power reserve feature which allows a continuous work of internal timer clock even during power out-age,eliminating the need to reset the clock.